පියයුරු ආවර්ධනය, සති 3 කට පසු පරිශීලක වාර්තාව | ශ්

පියයුරු තැන්පත් කිරීම සහ පියයුරු අඩු කිරීමේ වෙනත් ආකාර අතර වෙනස පාරිභෝගිකයින්ට දැන ගැනීම ඉතා වැදගත් වේ. පියයුරු තැන්පත් කිරීම පිළිබඳ තොරතුරු ඉල්ලා සිටින බොහෝ දෙනෙක් මම දැක ඇත්තෙමි. මෙම නිෂ්පාදන පිළිබඳව ඔබට වැරදි තොරතුරු රාශියක් සොයාගත හැකිය, එබැවින් ඒවා මොනවාද යන්න පිළිබඳව පූර්ණ අවබෝධයක් තිබීම වැදගත්ය. එසේම, පියයුරු තැන්පත් කිරීම සෑම කෙනෙකුටම නොවන බව කරුණාකර මතක තබා ගන්න. ඔවුන් ශල්‍යකර්ම සඳහා ආදේශකයක් නොවන අතර, ඔබට පිහිය යටට යාමට අවශ්‍ය නම්, ඔබේ ශල්‍ය වෛද්‍යවරයා මේ පිළිබඳව ප්‍රවේශමෙන් උපදෙස් දෙනු ඇත, එබැවින් සෑම විටම ඔබේ සියලු විකල්ප ගැන ඔබේ වෛද්‍යවරයා සමඟ කතා කරන්න.

පියයුරු තැන්පත් කිරීම සහ පියයුරු අඩු කිරීම පියයුරු වැඩි කිරීම යනු කුමක්ද? පියයුරු තැන්පත් කිරීම යනු පියයුරු වල පෙනුම වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා පියයුරු මත තබා ඇති ප්ලාස්ටික් හෝ සේලයින් පිරවූ උපකරණයකි. තැන්පත් කිරීම් සැලසුම් කර ඇත්තේ බද්ධ කිරීම වර්ධනය වීමට ඉඩ සලසමිනි. පියයුරු අඩු කිරීම යනු කුමක්ද? පියයුරු අඩු කිරීම යනු පියයුරු වලින් බද්ධ කිරීම ඉවත් කිරීමකි. අඩු කිරීම යනු ශල්‍ය වෛද්‍යවරයකු නිශ්චිත ප්‍රදේශයක තැන්පත් කිරීම් එකක් හෝ කිහිපයක් තැන්පත් කරන සැත්කමකි. පියයුරු වර්ධනය කිරීමේ වාසි පියයුරු තැන්පත් කිරීම සහ පියයුරු අඩු කිරීම සෑම කෙනෙකුටම නොවේ. නමුත් ඒවා බොහෝ කාන්තාවන් සඳහා ය.

නවතම සමාලෝචන

Bust Size

Bust Size

Teresa Arias

පියයුරු විශාල කිරීම සඳහා සැබෑ ඉන්ඩියන් නිර්දේශයක් මෑත දී නිෂ්පාදනය Bust Size නිෂ්පාදන ඔප්පු කර ඇත. ...