öka hjärnkapacitet, resultat efter 5 veckor. Ett av de bästa…

Hur många nervceller finns i din hjärna?

Det finns 1 400 miljarder nervceller i din hjärna. Det betyder att det finns totalt cirka 9 200 miljarder anslutningar mellan dina nervceller. (Det betyder att varje neuron har en direkt anslutning till cirka 20 000 andra nervceller!) Och mycket många fler förbindelser än bara de direkt mellan den och dina nervceller.

Vad gör dina nervceller?

Neuroner är de elektriska enheterna som ger din hjärna sina unika egenskaper och hur din hjärna fungerar. Dessa enheter är mycket viktiga för din hjärns hälsa och välbefinnande. Vissa av dem är mycket enkla och gör allt grundläggande arbete, medan andra arbetar mer komplexa som:

1) Neuronet är en typ av neuron som kallas en pyramidcell som är ansluten till en nervcell som kallas en pyramidal neuron.

2) Neuronet kan vara en eller flera typer av celler som kallas glia och inkluderar också en cell som kallas axon.

3) Det finns många nervceller, kallade neuroner, som bidrar till hur din hjärna fungerar. Neuroner har sitt eget nervsystem som också kallas basala ganglia, men det är för en annan artikel. Neuroner styr också hur olika delar av din hjärna arbetar tillsammans för att kommunicera.

Nya recensioner

Genium

Genium

Teresa Arias

Genium är ett riktigt insider tips Genium, men populariteten har stigit snabbt nyligen - med Genium...